Tussentijdse toets

Tussentijdse toets

Tijdens je rijopleiding kun je je vorderingen het beste testen met een tussentijdse toets.

De toets bestaat uit een rijtest die verloopt zoals een echt examen. Deze toets is de perfecte kans om alvast te wennen aan de examensituatie en om eventuele nervositeit, vanwege de onbekendheid met het CBR, weg te nemen. Je kans tot slagen wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Om in aanmerking te komen voor de toets, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.

De Toets

Een examinator van het CBR zal tijdens de toets beoordelen of je de rijvaardigheid al goed beheerst. Hij of zij let op alle aspecten van de rijvaardigheid, zoals dat in een officieel rijexamen ook wordt gedaan. De tussentijdse toets duurt even lang als een echt examen.

Advies

Na afloop van de toets vult de examinator een adviesformulier in. Hierop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand van dit formulier precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Dit formulier wordt per email naar je verzonden.

Vrijstelling

Jij kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen, zoals file parkeren of de bocht achteruitrijden, vrijstelling verdienen op het eerstvolgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet je voor de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen.

Inschrijven