Voorwaarden

GO-CAR Voorwaarden

 • De pakketten zijn 1 jaar geldig.
 • Het praktijkexamen dien je aan het begin van je rijopleiding te voldoen. Hiervan ontvang je een getekende en gestempelde kwitantie van de rijschool.
 • Je leskaart geldt NIET als bewijs van betaling. Restitutie van examengelden wordt UITSLUITEND gedaan op vertoon van je betaalbewijs, en na aftrek van € 50,00 administratiekosten.
 • De korting die je krijgt bij het kopen van een pakket is gebaseerd op het volgen van een volledige rijopleiding. Je dient dus ook het examen bij ons af te leggen
 • Wil je je opleiding voortijdig beëindigen, dan wordt de korting verrekend en worden € 50,00 administratiekosten ingehouden.
 • De instructeur kan door onvoorziene omstandigheden 20 minuten eerder of later dan het afgesproken tijdstip arriveren.
 • Wanneer je te laat bent voor je rijles wacht je instructeur maximaal 20 minuten.
 • Indien je je rijles wenst af te zeggen dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren. Dit kan uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur.
 • Zaterdag, zondag, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend.
 • Te laat afgezegde rijlessen worden ten alle tijden doorberekend.
 • Je examen wordt afgenomen in het voertuig waar je lessen in hebt gevolgd. Hiervan wordt in uitzonderlijke gevallen van afgeweken.
 • Wanneer je instructeur door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden je examen niet kan bijwonen kan het zijn dat het examen wordt waargenomen door een vervanger, waardoor je eventueel in een ander voertuig examen aflegt.
 • Wanneer je examenvoertuig een defect vertoont, wordt je examen in een vervangend voertuig afgenomen.
 • Wanneer er geen vervangend voertuig aanwezig is krijg je op kosten van de rijschool een nieuwe examendatum aangeboden.
 • Bij onvoldoende beheersing van het voertuig kan het geweigerd worden de auto mee te geven voor examen. Restitutie van examengelden wordt in dit geval niet verleend.
Inschrijven